Logo


Oferto në BOLV-OIL

Për tu njohur me Prokurimet në BOLV-OIL sh.a. si dhe për të aplikuar online, duhet të regjistroheni fillimisht këtu . Klikoni një nga Prokurimet në listë dhe plotësoni aplikimin tuaj në seksionin Oferto, bashkë me dokumentacionin e kërkuar.

Kodi Emërtimi i prokurimit Kategoria e Prokurimit Data e shpallje Data e fundit e pritjes së ofertave Fondi Limit Statusi Ofertuar Ndiq Prokurimin

Informacion për ofertuesit:

Regjistrohu

Ofertuesit që dëshirojnë të paraqesin një ofertë duhet të logohen në sistem këtu. Nëse nuk jeni regjistruar asnjëherë më parë në sistem, mund të regjistroheni këtu .

Oferto

Klikoni një nga Prokurimet në listë dhe plotësoni aplikimin tuaj në seksionin Oferto, bashkë me dokumentacionin e kërkuar.

Konfirmo

Për të konfirmuar ofertën tuaj, klikoni Dërgo Ofertën